Literarni in likovni kotiček

Literarni in likovni kotiček

Pri Soči se bo veliko risalo, pisalo in nekateri bodo celo pesnili.

Vse risbe bodo razstavljene na oglasnih deskah Poletja ob Soči, spise in pesmice pa bomo prebrali ob koncu vsakega termina Poletja ob Soči.

Najboljši literarni izdelki se bodo prebrali tudi na zaključni tedenski podelitvi Poletja ob Soči 2023.

Nekatere spise, misli ter pesmice bomo objavili na Sončkovih spletnih straneh.

Kakor pri športnih tekmovanjih Poletja ob Soči bodo tudi tukaj vsi avtorji literarnih in likovnih izdelkov simbolično nagrajeni s praktičnimi nagradami.