SONČKOVO SONCE

- točka spoštovanja -

S SONČKOVIM SONCEM želimo pokazati, kaj lahko naredi ena oseba…, morda pa tudi povedati, da se širša družba – predvsem tista pisarniška, tega premalo zaveda, želimo pokazati spoštovanje… Prvo SONČKOVO SONCE je prejela gospa Stasja Mehora, ki je na obali navdušila na stotine mladih, da se ukvarjajo z gimnastiko, s športom… Če Stasje ne bi bilo,… Tudi tretje SONČKOVO SONCE v svojem kraju zelo močno sije… To priznanje so prejeli pedagoški delavci iz SOS otroške vasi Sarajevo.

Pred leti smo prvič podelili Sončkovo priznanje poleti. Sončkovo sonce 2014 je prejel Danijel Besednjak – Beso, ki je 45 let skrbel za ribogojnico v Solkanu…

Dejan Testen – kajakaški trener z Mosta na Soči jo postal drugo Sončkovo sonce. V številnih podobnih majhnih krajih pri nas kot je Most na Soči se nič ne dogaja za mlade oziroma zelo malo. Na Mostu na Soči se mladi v velikem številu navdušujejo za kajakaški šport in dosegajo tudi največje uspehe v svetovnem merilu… Če Dejana ne bi bilo,… Njegova varovanca Luka Božič in Sašo Taljat sta svetovna prvaka v slalomu na divjih vodah… Družbo med njegovimi varovanci mu na njegovi levi strani dela tolminski župan Uroš Brežan.

SONČKOVO SONCE 2010 je dolgo sijalo po celem svetu. Priznanje je prejel svetovno priznani TV producent Beno Hvala, ki je vrsto let s predstavitvami športnih filmov navduševal mlade po šolah. Žal ga že tri leti ni več med nami, a v naših srcih bo Benovo sonce večno sijalo! V ozadju vidimo na sliki četrto SONČKOVO SONCE – Branka Brezigarja iz kajak kluba SE Nova Gorica. Brez njegovega dela in truda bi bil kajakaški šport na Primorskem, v Sloveniji, zelo osiromašen. Tudi ŠD Sonček zelo veliko pomaga z delom in z velikimi izkušnjami, znanjem… Skupaj že več kot 20 let ustvarjamo lepo zgodbo z naslovom: POLETJE OB SOČI

Izvrstni gorenjski košarkar Dragiša Drobnjak je bil 6. SONČKOVO SONCE. Dragiša že skoraj dve desetletji obiskuje Sončkove dogodke. Za razliko od mnogih njegovih reprezentančnih kolegov se Dragiša vedno odzove na Sončkove klice in Sončkova vabila, vabila navijačev… S svojimi obiski je vedno razveselil tiste, ki delamo v Sončku, predvsem pa otroke… BRAVO DRAGIŠA!

Ob 15. Sončkovem dnevu, našem
jubileju, je SONČKOVO SONCE
ostalo doma…
Člani Sončka lahko naredimo na
tisoče in tisoče prostovoljnih ur, lahko delamo z neskončno velikim entuziazmom, ljubeznijo, z veliko volje želje… Vendar… Če ne bi bilo pomoči in truda Mirana Lovriča, bi marsikateri Sončkov dogodek veliko težje organizirali. Na sliki Miran Lovrič (desno) v družbi “zlatih fantov iz Tivolija” na njihovem sprejemu pri briškem županu Francu Mužiću. Od leve proti desni na sliki stojijo: Dragutin Čermak, Ranko Žeravica, Franc Mužič, Damir Šolman in Miran Lovrič.

Na 16. Sončkovem dnevu smo prvič podelili dve SONČKOVI SONCI.
Obe kot vzpodbudo, da bosta še dolgo sijali. Priznanji sta prejela Tase Lazovski in Vojko Orel. Prvi je pustil globoko sled na košarkarskem področju, drugi pa na atletskem.

Plavalec Darko Đurić in gorska kolesarka Tanja Žakelj sta si s svojo energijo, voljo, uspehi…, prislužila priznanje SONČKOVO SONCE 2013

Športni pedagog in košarkarski trener Ivan Ivanov – Sončkovo Sonce 2015, s svojim delom na košarkarskem področju že dolgo sije v Vipavski dolini… Na sliki v družbi košarkarskega šampiona Iva Daneua in našega Adrijana Pavlina

THE SUN OF SONČEK

- Point of respect -


With THE SUN OF SONČEK we are trying to show what can be done by a single person…and maybe that the general society – mainly the “office” society – is not sufficiently aware of that…

The first SUN OF SONČEK was given to Mrs. Stasja Mehora who filled with enthusiasm hundreds of young people to get involved in gymnastics, sports… If it was not for Mrs. Stasja…

The second SUN OF SONČEK went to Dejan Testen – a kayak coach from Most na Soci. In many small towns and villages in Slovenia, such as Most na Soci, nothing much is happening for the young. In Most na Soci, young people are highly enthusiastic about kayaking and are very successful, also in the world scale… If it was not for Dejan…
The third SUN OF SONČEK is shining very brightly…It went to the teaching and professional staff from the SOS Children’s Village in Sarajevo.
The fourth SUN OF SONČEK was given to Branko Brezigar from the Kayak Club SE Nova Gorica. Without his hard work, kayaking in Primorska region and in Slovenia would be poorly developed. He also helps a lot to SC Soncek with his experience, knowledge, etc.

The SUN OF SONČEK of 2009 has been shining in the world for a long time. It was given to a world-famous TV producer Beno Hvala who has filled with enthusiasm the young people in schools, by showing his sports films. In December, this sun will be shining in Goriška…

The SUN OF SONČEK of 2010 was given to an excellent basketball player from Gorenjska region Dragiša Drobnjak. He has been attending our events for the whole decade. Unlike many of his colleagues from the team, Dragisa always responds to our invitations and to the invitations of his fans…His visits always make the staff of SC Sonček and, above all, the children, very happy…WAY TO GO, DRAGIŠA!

On the 15th Day of Soncček, our jubilee, the SUN OF SONČEK stayed at home…Members of Sonček can volunteer for thousands and thousands of hours, we can work with boundless enthusiasm, love and show
great willpower…However – had it not been for the help and effort of Miran Lovrič, many of Soncek events would have been much more difficult to organise.

On the 16th Day of Sonček, we gave two SUN OF SONČEK awards. Both were awarded as an encouragement. May they shine for a long time. The awards were given to Tase Lazovski and Vojko Orel. The first made a deep mark in the field of basketball and the second in the field of athletics.

Three years ago we gave two SUN OF SONČEK awards. Both are young, full of energy and willpower, which have helped them achieve many sports successes… They are the excellent mountain cyclist Tanja Žakelj and the superb swimmer Darko Đurić.
The SUN OF SONCEK 2014 was first awarded in the summer to Danijel Besednjak who has been managing the fish farm in Solkan for nearly 50 years.

Who is going to be the next SUN OF SONČEK?