PRAVILA, NE TO NISO PRAVILA, TO JE SMER, POT
v košarkarskem velemestu za pedagoge, trenerje, vodje,…
DA BODO VSI ZAPUSTILI 22. SONČKOV DAN SREČNI, VESELI, ZMAGOVALCI…
Glavno pravilo-smer je FAIR PLAY. To pravilo pomeni tudi :
• način, kako športnik igra, gledalec navija, kako sodnik sodi in kako trener vodi,
• dostojanstveno prenašanje poraza in zmage, spoštljiv in prijateljski odnos do vseh sodelujočih,
• spodbujanje manj sposobnih ter uživanje v svojih in drugih uspešnih potezah,
• veselite se vsakega svojega nastopa, ker vsakič nastopaš svojim sposobnostim primerno in uživaš v igri s tekmeci.
TRENERJI! NOBEDEN NE ŽELI IZGUBITI Z VELIKO RAZLIKO, POSEBEJ NE OTROCI! SPOŠTUJTE NASPROTNIKA, OTROKE! ZATO …! HVALA!
– Če so v skupini štiri ekipe se igra 2 X 15 minut tako, da se prvih 13 minut ustavlja ura le ob prostih metih, menjavah in minutah odmora. Ekipa ima na voljo 2 minuti odmora, zadnje dve minuti pa se ura ustavlja ob vsaki prekinitvi, podaljšek traja 3 min, ura pa se ustavlja ob vsaki prekinitvi.
– V skupinah po 5 ekip se igra 2 X 12 minut, brez minut odmora, razen ob polčasu.
– Igralce se menja poljubno.
– Pri dečkih 2008-2009 ni pravila 3 sekund, ni pravila sredine, pri prostih metih lahko igralec prestopi črto. Črta za tri točke je poljubna. Igrajo 4:4, z žogo normalne velikosti (usnjene ali gumijaste), na manjšem igralnem prostoru.
– Dečki 2010 in mlajši igrajo na nižjih koših in s prilagojenimi pravili ter tekmovanji v štafetnih igrah po medsebojnem dogovarjanju med trenerji. Rezultat se ne vodi. Vsi so zmagovalci!
– Dečki 2006-2007 igrajo z usnjeno žogo št. 7, dekleta igrajo z usnjenimi žogami št.6. Vsi ostali pa z gumijasto žogo št. 5.
TEKMOVANJE V PROSTIH METIH – Borisovi prosti meti in METIH ZA 3 TOČKE za nagrade Dražen Petrović-a
Najprej se dobijo zmagovalci znotraj posameznih ekip, nato zmagovalci posameznih skupin. Slednji se pomerijo v finalu na svečanem spektaklu 21. Sončkovega dne. V prostih metih tekmujejo dečki, letnik 2008 in 2009. Glavna nagrada so alpske smuči.
V metih za 3 točke tekmujejo dečki, letnik 2006 in 2007 ter deklice. Tu bo zmagovalec prejel gorsko kolo.

FAIR PLAY, SPOŠTOVANJE…, JE POT, DA BODO VSI UDELEŽENCI 23. SONČKOVEGA DNE ZMAGOVALCI!

RULES – THE 22th SUNSHINE’S DAY 

The main rule is FAIR PLAY. This rule includes:
• the manner of the player’s play, the supporters’ supporting, the referee’s judging and the coaches’ training,
• a dignified acceptance of defeat or victory, respectful and friendly attitude to all the participants,
• encouraging less competent and enjoying in one’s own and other’s successful moves,
• being enthusiastic about your performance since each team performs according to their competence and enjoys in the match.
The awards will be granted for FAIR PLAY behaviour.
The time shall be two 15 minutes halves, the clock is stopped only at free throws, substitutes and breaks In
the last two minutes the clock is stopped at each time-out,
– an overtime lasts for 3 minutes. The clock, however, is stopped at each time-out -the team has the right to a 2 minutes’ break ,
– the players are substituted freely,
– for those born in 2007 and younger there is no rule of 3 seconds, nor rule of the middle, at free throws the players are allowed to cross the line. They play in teams of four, with a ball of a normal size (leather or rubber) on a smaller court,
– those born in 2010 shall play with a small rubber ball, having baskets adjusted to a lower height and rules
adapted; the matches will be mutually agreed among the coaches.
A FREE THROW AND 3 POINTER THROW CONTEST
First the contest is held between the individuals within the participating teams, then the winners of individual groups are chosen.
These winners will compete in the finals at the finishing spectacle of the 22th Sunshine’s Day.
Boys, year 2008 and 2009 will compete in free throws. The first prize is be a pair of skis.
In 3 pointer throws, boys and girls, year 2006 and 2007 will participate. The first prize is a mountain bike.